^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

EGZAMINY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

DELF Prim (Diplôme d’études en langue française) jest dyplomem wystawianym przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.Obejmuje on  trzy poziomy biegłości językowej: A1.1, A1 i A2, odpowiadające poziomom biegłości językowej opisanym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Dziecko zdaje część wspólną egzaminu, wykonując zadania zawarte w kolorowym zeszycie ćwiczeń, które obejmują: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemną.

Część indywidualna, to wypowiedź ustna, która trwa około15 minut.

 

DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE - DELF

Dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

DELF I-go stopnia sprawdza znajomość podstawowych umiejętności porozumiewania się we wszystkich sytuacjach życia.

DELF II-go stopnia znajomość kultury francuskiej oraz umiejętność wypowiedzi w danej dziedzinie życia. 


DIPLÔME DE LANGUE FRANÇAISE 

(de l'Alliance Française de Paris)

Egzamin sprawdzający znajomość języka francuskiego na poziomie zaawansowanym. Wymaga opanowania wszystkich podstawowych kompetencji językowych. 

Rekomendowany przez ALTE (Association des Centres d'Evaluation en Langue en Europe) 

Uprawnia do podejścia do egzaminu DELF II-go stopnia.
Potwierdzony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2014. Szkoła Języków Obcych "TINA" , 30-039 Kraków, ul. Józefitów 10 / 2 i 3, biuro@szkolatina.pl