^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

CARAMEL

met10 (5K)

Od 7 do 10 lat

Metoda składa się z:

książki ucznia

zeszytu ćwiczeń

książki nauczyciela

kasety audio dla ucznia

płyty CD z oryginalnymi piosenkami


2 poziomy 

Didier - Hatier 

Opis : Metoda składa się z 60 sekwencji 45 minutowych zawierających dialogi, piosenki, zabawy i różnorodne ćwiczenia językowe. Zeszyt ćwiczeń proponuje wycinanki, kolorowanki, krzyżówki oraz wiele dodatkowych gier i zabaw. Autorzy metody kładą szczególny nacisk na rozwój umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, chociaż jest kilka ćwiczeń poświęconych odkrywaniu mechanizmów języka pisanego.

Copyright © 2014. Szkoła Języków Obcych "TINA" , 30-039 Kraków, ul. Józefitów 10 / 2 i 3, biuro@szkolatina.pl