^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Polityka prywatności

Zasady ochrony prywatności

 

 - Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych Tina, NIP 676-101-85-25, adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

W celu zawarcia i wykonania umów Szkoła Języków Obcych Tina przetwarza następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail prywatny, imię rodzica/opiekuna prawnego, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego.

- Szkoła Języków Obcych Tinabędzie przetwarzać Państwa adres e-mail w celach marketingowych oraz w celu wysyłanie informacji handlowych.

- Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

- Macie Państwo prawo uzyskać od Szkoły Języków Obcych Tina następujące informacje:

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,

b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,

c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

d) o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane

- Ponadto na Państwa żądanie Szkoła Języków Obcych Tina, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

- Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Szkołę Języków Obcych Tina w celu marketingu bezpośredniego jesteście Państwo uprawnieni do:

a) wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,

b) wniesienia sprzeciwu

- Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Szkoły Języków Obcych Tina, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Copyright © 2014. Szkoła Języków Obcych "TINA" , 30-039 Kraków, ul. Józefitów 10 / 2 i 3, biuro@szkolatina.pl